צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • טורים מתכנסים וטורים מתבדרים
  • סימן הסכימה
  • טורים
  • טור מתכנס וטור מתבדר
  • טור גיאומטרי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • טור טלסקופי
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • הטור ההרמוני
  • שאלה 12
  • תכונות אלגבריות של טורים
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • מבחן ההתבדרות של טורים
  • מבחן ההתבדרות
  • שאלה 1
 • מבחני התכנסות לטורים חיוביים
  • מבחן האינטגרל
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • מבחן ההשוואה הגבולי
  • מבחן ההשוואה
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • מבחן המנה
  • מבחן השורש
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • מבחן ראבה
  • שאלה 25
  • שאלה 26
 • מבחני התכנסות לטורים כלליים
  • מבחן לייבניץ
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • טור חסום
  • מבחן דיריכלה
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • מבחן אבל
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
 • התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי
  • התכנסות בהחלט והתכנסות בתנאי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • תרגילי תיאוריה
  • שאלה 1 - סעיף א
  • שאלה 1 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף א
  • שאלה 2 - סעיף ב
  • שאלה 2 - סעיף ג
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29