צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • החלפת משתנים באינטגרלים משולשים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5