צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגה פרמטרית של עקום
  • סיכום של עקומים פרמטרים נפוצים
  • אינטגרל קוי מסוג 1
  • שדה וקטורי
  • אינטגרל קוי מסוג שני
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 7 סעיף ג
  • שאלה 7 סעיף ד
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב
  • שאלה 10 סעיף ג
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 12 סעיף א
  • שאלה 12 סעיף ב
  • שאלה 13