צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים משולשים בקואורדינטות גליליות וכדוריות
  • הנוסחאות
  • מבט מעמיק - חלק א
  • מבט מעמיק - חלק ב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7