צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים כפולים בקואורדינטות קוטביות
  • הקדמה - חזרה על מעגלים
  • מעבר לפולרי במעגלים שמרכזם בראשית
  • מעבר לפולרי במעגל כללי
  • חישוב אינטגרל כפול על ידי מעבר לפולרי
  • הקדמה לשאלה 1
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21