צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים כפולים
  • הסבר כללי
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • הגדרה פורמלית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף ה
  • שאלה 4 סעיף ו
  • שאלה 4 סעיף ז
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף ה
 • החלפת סדר אינטגרציה
  • הסבר כללי ודוגמה 1
  • דוגמה 2
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15