למוסד זה בסדר עם אתר GOOL!
לפרטים נוספים נדרש לפנות לאגודת הסטודנטים.