מבוא למאקרו כלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
6 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקצית הצריכה והשקעות
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:09 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 4 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 58 דקות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - מאזן התשלומים

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪59