יסודות המימון ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
18 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
בפרק הראשון: "היוונים ומקדמי היוון", תרגילים 1-90 משמשים כחזרה על נושא ההיוונים וזאת כהכנה לנושא המניות והצמיחה.
נושא המניות והצמיחה מופיע החל מתרגיל 90.

בפרק הראשון: "היוונים ומקדמי היוון", תרגילים 1-90 משמשים כחזרה על נושא ההיוונים וזאת כהכנה לנושא המניות והצמיחה.

נושא המניות והצמיחה מופיע החל מתרגיל 90.בפרק הראשון: "היוונים ומקדמי היוון", תרגילים 1-90 משמשים כחזרה על נושא ההיוונים וזאת כהכנה לנושא המניות והצמיחה.
נושא המניות והצמיחה מופיע החל מתרגיל 90.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש