צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - חברה קמעונאית וחברה יצרנית
  • תיאוריה 3 - סיווג נכסים במאזן
  • תיאוריה 4 - עלות המלאי
  • תיאוריה 5 - מלאי והדוחות הכספיים
  • תיאוריה 6 - עלות המכר
  • תיאוריה 7 - שיטות להערכת מלאי
  • תיאוריה 8 - שיטת FIFO
  • תיאוריה 9 - שיטת ממוצע
  • תיאוריה 10 - סיכום ביניים
  • תיאוריה 11 - בדיקה לירידת ערך
  • תיאוריה 12 - מכירת מלאי
  • תיאוריה 13 - סיכום פקודות יומן
  • תיאוריה 14 - דגשים
  • תיאוריה 15 - טעויות
  • תיאוריה 16 - שיעור רווח גולמי
  • תיאוריה 17 - הנחות ברכישת מלאי
  • תיאוריה 18 - מלאי שאינו ברשות החברה
  • תיאוריה 19 מה צפוי למבחן
  • שאלה 1 מלאי מהט
  • שאלה 2 מלאי מהט
  • שאלה 3 מלאי מהט
  • שאלה 4 מלאי מהט
  • שאלה 5 מלאי מהט
  • שאלה 6 מלאי מהט
  • שאלה 7 מלאי מהט