צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הקדמה
  • תיאוריה 2 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 3 - עיקרון ההקבלה
  • תיאוריה 4 - הוצאות מראש
  • תיאוריה 5 - הוצאות לשלם
  • תיאוריה 6 - הכנסות מראש
  • תיאוריה 7 - הכנסות לקבל
  • תיאוריה 8 - סיכום
  • תיאוריה 9 - סיכום ביניים 1
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תיאוריה 10 - הכנת דוחות כספיים התחלה
  • תיאוריה 11 - מיון פריטים במאזן
  • תיאוריה 12 - נכסים
  • תיאוריה 13 - התחייבויות
  • תיאוריה 14 - הון עצמי
  • תיאוריה 15 - דוח רווח והפסד
  • תיאוריה 16 - הקשר בין דוח רווח והפסד והמאזן
  • תיאוריה 17 - דגשים מתרגילים
  • תיאוריה 18 - סיכום ביניים 2
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תיאוריה 19 - פקודות תיקון סטורנו
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תיאוריה 20 - שאלה משולבת
  • תרגיל 17
  • תרגיל 18
  • תרגיל 19