צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מוטיבציה והגדרה
  • זמן ריצה קבוע
  • זמן ריצה לינארי
  • זמן ריצה ריבועי
  • זמן ריצה לוגריתמי
  • סיכום