צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • פעולות אריתמטיות
  • ביטויים מקוצרים
  • המרות
  • ביטויים לוגיים
  • משפטי תנאי
  • דוגמא 1 למשפטי תנאי - הצגת סוג התו
  • דוגמא 2 למשפטי תנאי - הצגת רמת הציון
  • למי שייך ה-else
  • משפט switch
  • מקוצר if
  • סגירת פינות
  • תרגיל 1 - תשלום ועד בית
  • תרגיל 2 - מבצע בחנות בגדים
  • תרגיל 3 - מכללת ליליפוט
  • תרגיל 4 - בעיה המוצגת בטבלה - חישוב ציון סופי