מאקרו כלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
19 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - אי שיוויון בחלוקת הכנסות

  זמן: 1:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 4 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 6 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 8 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69