צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - תקן בייצור וניתוח סטיות
  • תיאוריה 3 - עלות תקנית חומר גלם
  • תיאוריה 4 - עלות תקנית עבודה
  • תיאוריה 5 - עלות תקנית עלויות עקיפות
  • תיאוריה 6 - ניתוח סטיות
  • תיאוריה 7 - סטיית חומר גלם
  • תיאוריה 8 - סך הסטיות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תיאוריה 9 - סטיית עבודה
  • תיאוריה 10 - סך הסטיות
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תיאוריה 11 - מונחים
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תיאוריה 12 - סטיית מגוון ותמהיל
  • תיאוריה 13 - נוסחאות
  • תיאוריה 14 - דוגמא
  • תיאוריה 15 - ניסוחים.mp4
  • תיאוריה 16 - ניתוח סטיות בעלויות עקיפות
  • תיאוריה 17 - סטייה בעלויות עקיפות משתנות
  • תיאוריה 18 - דגש חשוב.mp4
  • תיאוריה 19 - סטייה בעלויות עקיפות קבועות
  • תיאוריה 20 - סיכום ביניים.mp4
  • תיאוריה 21 - סטיית התקציב
  • תיאוריה 22 - סטיית התקציב של העלויות המשתנות
  • תיאוריה 23 - סטיית התקציב של העלויות הקבועות
  • תיאוריה 24 - העמסת חסר או יתר
  • תיאוריה 25 - מילה לסיום
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16