צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הצגת הנושא
  • תיאוריה 2 - חברה קמעונאית וחברה יצרנית
  • תיאוריה 3 - סיווג נכסים במאזן
  • תיאוריה 4 - עלות המלאי
  • תיאוריה 5 - מלאי והדוחות הכספיים
  • תיאוריה 6 - עלות המכר
  • תיאוריה 7 - שיטות להערכת מלאי
  • תיאוריה 8 - שיטת FIFO
  • תיאוריה 9 - שיטת ממוצע
  • תיאוריה 10 - סיכום ביניים