צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - סינונים
  • תיאוריה 2 - מסדי נתונים
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 1
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 2
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 3
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 4
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 5
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 6
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 7
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 8
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 9
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 10
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 11
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 12
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 13
  • פתרון תרגיל 6 נדרש 14