שיטות סטטיסטיות בהנדסה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
37 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש