כלכלה למהנדסים
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
11 שעות
נושא חסר בקורס

נושא קטן של יחס עלות תועלת לא נמצא בשלב זה בקורס.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציות ייצור בטבלה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 1:36 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הוצאות יצרן
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - קו תקציב ומבנה העדפות הצרכן

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - עקומות ICC ו PCC

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪59