צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • אינטגרלים טריגונומטריים - מבוא
  • פתרון על ידי זהויות טריגונומטריות
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 1 סעיף ז
  • שאלה 1 סעיף ח
  • שאלה 1 סעיף ט
  • שאלה 1 סעיף י
  • שאלה 1 סעיף יא
  • שאלה 1 סעיף יב
  • שאלה 1 סעיף יג
  • שאלה 1 סעיף יד
  • שאלה 1 סעיף טו
  • שאלה 1 סעיף טז
  • שאלה 1 סעיף יז
  • שאלה 1 סעיף יח
  • שאלה 1 סעיף יט
  • שאלה 1 סעיף כ
  • שאלה 1 סעיף כא
  • שאלה 1 סעיף כב
  • שאלה 1 סעיף כג
  • שאלה 1 סעיף כד
  • פתרון על ידי הצבות טריגונומטריות
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף ה
  • שאלה 2 סעיף ו
  • שאלה 2 סעיף ז
  • שאלה 2 סעיף ח
  • שאלה 2 סעיף ט
  • שאלה 2 סעיף י
  • שאלה 2 סעיף יא
  • שאלה 2 סעיף יב
  • הצבת יום הדין של האינטגרלים הטריגונומטרים
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • הצבות טריגונומטריות שמטרתן להיפטר משורשים
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף ה
  • שאלה 4 סעיף ו
  • שאלה 4 סעיף ז
  • שאלה 4 סעיף ח
  • שאלה 4 סעיף ט
  • שאלה 4 סעיף י
  • חישוב שטחים טריגונומטריים
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11