צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרלים טריגונומטריים - מבוא
  • מבוא לפרק
 • אינטגרלים טריגונומטריים - פתרון על ידי זהויות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
 • אינטגרלים טריגונומטריים - פתרון על ידי הצבות פשוטות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • אינטגרלים טריגונומטריים - פתרון על ידי הצבה כללית
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • הצבות טריגונומטריות שמטרתן להיפטר משורשים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • חישוב שטחים בין פונקציות טריגונומטריות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7