צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא
  • מבוא
 • הפרדת משתנים
  • מדר הניתנת להפרדת משתנים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • משוואה הומוגנית
  • פונקציה הומוגנית - הסבר
  • מדר הומוגנית - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משוואה הומוגנית - שיטת הצבה
  • פתרון על ידי הצבה - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואה מדויקת
  • מדר מדויקת - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • גורם אינטגרציה
  • גורם אינטגרציה - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 למתקדמים
  • שאלה 11 למתקדמים
  • שאלה 12 למתקדמים
  • שאלה 13 למתקדמים
  • שאלה 14 למתקדמים
  • שאלה 15 למתקדמים
  • שאלה 16 למתקדמים
 • משוואה לינארית מסדר ראשון
  • מדר לינארית מסדר ראשון - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משוואת ברנולי
  • משוואת ברנולי - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואת ריקטי
  • משוואת ריקטי - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • הצבות שונות ומשונות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה
  • מדר מסדר ראשון וממעלה גבוהה - הסבר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • משפט הקיום והיחידות על שם פיאנו ופיקארד
  • משפט הקיום והיחידות למדר מסדר ראשון - הסבר
  • משפט הקיום והיחידות למדר לינארית מסדר ראשון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5