צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מבוא
  • מהי משוואה דיפרנציאלית
 • הפרדת משתנים
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • משוואה הומוגנית
  • פונקציה הומוגנית
  • מדר הומוגנית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משוואה מהצורה ax+by+c)dx+(dx+ey+f)dy=0)
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואה מדויקת
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • גורם אינטגרציה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • משוואה לינארית מסדר ראשון
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משוואת ברנולי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואת ריקטי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • הצבות שונות ומשונות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • משפט הקיום והיחידות על שם פיאנו ופיקארד
  • משפט הקיום והיחידות למדר מסדר ראשון
  • משפט הקיום והיחידות למדר לינארית מסדר ראשון
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • משוואות מסדר ראשון וממעלה גבוהה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6