צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תזכורת זרימת פונקציות
  • מהי רקורסיה
  • חישוב עצרת
  • ניתוח זמן ריצת רקורסיות
  • חישוב חזקה
  • מילוי לוח
  • משולש סרפינסקי
  • מגדלי הנוי
  • חישוב עצרת יעיל
  • סדרת פיבונצי
  • הדפסת משולשים
  • סכום איברי מערך
  • מציאת ערך מקסימלי במערך
  • sub-set sum
  • רקורסיות ופוינטרים
  • האם מערך סימטרי
  • סיכום
  • תרגיל 1 - סכום ספרותיו של מספר
  • תרגיל 2 - האם ספרות המספר בסדר עולה
  • תרגיל 3 - כמה פעמים מספר מופיע במערך
  • תרגיל 4 - האם תווי המחרוזת זהים
  • תרגיל 5 - ציור ריבוע