צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מוטיבציה לעבודה עם קבצים
  • דוגמה 1: עבודה בסיסית עם קובץ טקסט
  • פתיחת קובץ
  • פקודות כתיבה לקובץ טקסט וסגירתו
  • דוגמה 2: פתיחה וכתיבה לקובץ טקסט
  • עקרונות לכתיבה ולקריאה ומקובץ טקסט
  • פקודות כתיבה לקובץ טקסט
  • דוגמה: כתיבה וקריאה מקובץ טקסט
  • feof העתקת קובץ והפונקציה
  • דוגמה: חישוב ממוצע מספרים מקובץ טקסט
  • דוגמה: שמירה וקריאת מבנים מקובץ טקסט
  • דוגמה: שמירה וטעינת מערך מבנים מקובץ טקסט
  • סוגי קבצים: טקסט ובינארי
  • פתיחת קובץ בינארי
  • פקודות הכתיבה והקריאה מקובץ בינארי
  • דוגמה: כתיבת וקריאת מבנה מקובץ בינארי
  • דוגמה: כתיבת וקריאת מערך מבנים מקובץ בינארי
  • דוגמה: כתיבת וקריאת מבנה המכיל כתובות לקובץ בינארי
  • fseek דוגמה: הפונקציה
  • ftell דוגמה: הפונקציה
  • rewind דוגמה: הפונקציה
  • ferror דוגמה: הפונקציה
  • תרגיל 1: כתיבת מערך מבנים ללא כתובות לקובץ טקסט וחיפוש בקובץ
  • תרגיל 2: כתיבת מערך מבנים ללא כתובות לקובץ בינארי וחיפוש בקובץ
  • תרגיל 3: כתיבת מערך מבנים עם כתובות לקובץ טקסט וחיפוש בקובץ
  • תרגיל 4: כתיבת מערך מבנים עם כתובות לקובץ בינארי וחיפוש בקובץ