צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פקודות נוספות לקליטת תווים
  • מהי מחרוזת..קליטה והדפסה
  • דוגמא-כמה מילים במשפט
  • הפונקציה strlen
  • הפונקציה strcpy
  • הפונקציה strcat
  • הפונקציה strcmp
  • צורות שונות של 0
  • מערך של מחרוזות/ מטריצת תווים
  • דוגמא-מציאת שורות תו מסוים
  • דוגמא-מציאת שורה ארוכה ביותר
  • הפונקציות sprint ו- sscanf
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3