צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הקצאת מערך מבנים
  • הגדרת מערך
  • מבנים בגודל ידוע
  • מבנים בגודל לא ידוע
  • מצביעים למבנים בגודל ידוע
  • מצביעים למבנים בגודל לא ידוע
  • השוואה בכמות הזכרון
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3