צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מהי הקצאה דינאמית
  • שפת C: פונקציות ההקצאה malloc ו- calloc
  • שפת C++: פונקציית ההקצאה new
  • שפת C: פקודת שחרור הזכרון - free
  • שפת C++: פקודת שחרור הזכרון - delete
  • החזרת מערך מפונקציה
  • by pointer function
  • הקצאת מערך של מערכים
  • הגדלת מערך
  • שפת C: פונקציית הגדלת מערך - realloc
  • הקצאת מחרוזות
  • strdup function
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3