צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • קיצון מוחלט - הסבר כללי
  • קיצון מוחלט - דוגמה 1
  • קיצון מוחלט - דוגמה 2
  • קיצון מוחלט - דוגמה 3
  • קיצון מוחלט - דוגמה 4
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5