צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מרחבי מכפלה פנימית
  • הקדמה - מהי מכפלה פנימית
  • הגדרה פורמלית ודוגמה 1
  • דוגמה 2
  • קריטריון לבדיקת מכפלה פנימית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • הנורמה והמרחק
  • נורמה של וקטור
  • וקטור יחידה, נירמול של וקטור
  • מרחק בין וקטורים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
 • אי שוויון קושי שוורץ, יישומים
  • אי שויון קושי שוורץ
  • אי שויון המשולש
  • זווית בין שני וקטורים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
 • אורתוגונליות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • משלים אורתוגונלי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • קבוצה ובסיס אורתוגונלי
  • קבוצת וקטורים אורתוגונלית
  • בסיס אורתוגונלי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • ההיטל של וקטור
  • ההיטל של וקטור לאורך וקטור אחר
  • ההיטל של וקטור על תת מרחב
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • תהליך גרהם שמידט
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4