צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מרחבי מכפלה פנימית
  • שיעור 1 - הקדמה - מהי מכפלה פנימית
  • שיעור 2 - הגדרה פורמלית ודוגמה 1
  • שיעור 3 - דוגמה 2
  • שיעור 4 - קריטריון לבדיקת מכפלה פנימית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
 • הנורמה והמרחק
  • שיעור 1 - נורמה של וקטור
  • שיעור 2 - וקטור יחידה, נירמול של וקטור
  • שיעור 3 - מרחק בין וקטורים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
 • אי שוויון קושי שוורץ, יישומים
  • שיעור 1 - אי שויון קושי שוורץ
  • שיעור 2 - אי שויון המשולש
  • שיעור 3 - זוית בין שני וקטורים
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
 • אורתוגונליות
  • שיעור 1 - אורתוגונליות
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
 • משלים אורתוגונלי
  • שיעור - משלים אורתוגונלי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12
  • תרגיל 13
 • קבוצה ובסיס אורתוגונלי
  • שיעור 1 - קבוצת וקטורים אורתוגונלית
  • שיעור 2 - בסיס אורתוגונלי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8
  • תרגיל 9
  • תרגיל 10
 • ההיטל של וקטור
  • שיעור 1 - ההיטל של וקטור לאורך וקטור אחר
  • שיעור 2 - ההיטל של וקטור על תת מרחב
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4
 • תהליך גרהם שמידט
  • שיעור - התהליך של גרהם-שמידט
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4