סטטיסטיקה ואמינות
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
63 שעות

פירוט חוסרים בקורסהקורס לא נותן מענה על אמינות מערכת ותרשימי בקרה

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש