פיזיקה 2 חשמל ומגנטיות
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
64 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
בקורס חסרים הנושאיםהבאים:
גלים מכאנים, עקונות בפיזיקה גרעינית והאור כחלקיק, כמו כן אין דוגמאות המדגימות את השימוש של החומר במכשירים רפואיים.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  קוארדינטות גליליות וכדוריות (כולל אינטגרלים), צפיפות מטען ומעבר בין צפיפויות, חזרה על וקטורים, מכפלות בוקטורים וזהויות וקטוריות, הסבר מפורט על גרדיאנט, דיברגנט, רוטור והלאפלאסיאן.

  זמן: 2:19 שעות   מחיר: ₪50
 • פרק 2 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪10
 • פרק 3 - חוק גאוס
  הסבר על חוק גאוס, באילו מקרים ניתן להשתמש בו , ומהו האינטגרל המשטחי.

  זמן: 3:37 שעות   מחיר: ₪20
 • פרק 4 - פוטנציאל
  משמעות הפטנציאל, פוטנציאל במוליכים והארקה, שיטות לחישוב פוטנציאל, אנרגיה פוטציאלית ועבודה להזזת מטען.

  זמן: 5:45 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 5 - דיפול חשמלי

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪18
 • פרק 6 - מציאת התפלגות מטען
  איך מוצאים התפלגות מטען במרחב כאשר נתון שדה או פוטנציאל. חוק גאוס הדיפראנציאלי, קפיצה בשדה, משוואת לפלס ופואסון.

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪11
 • פרק 7 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪11
 • פרק 8 - חומרים דיאלקטריים
  הסבר על מבנה החומר הדיאלקטרי, מציאת השדה בתוך ומחוץ לחומר. וקטור ההעתקה ופולריזציה.

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪16
 • פרק 9 - מעגלי זרם ישר
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  זמן: 2:34 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 10 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  זמן: 7:22 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 11 - נגדים זרם וצפיפות זרם
  חישובי התנגדות, צפיפות זרם, שדה חשמלי בנגד, צפיפות זרם קווית.

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪20
 • פרק 12 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  זמן: 3:26 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 13 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  זמן: 2:31 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 14 - חוק אמפר
  הסבר על החוק וחישוב שדות של תיל, גליל, מישור, סליל וטורואיד אינסופיים.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 15 - חוק פאראדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪18
 • פרק 16 - מומנט דיפול מגנטי
  מהו מומנט דיפול מגנטי, חישוב מומנט דיפול עבור מערכת, שדה של דיפול מגנטי, מומנט כוח הפועל על מומנט דיפול, אנרגיה של דיפול מגנטי.

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
 • פרק 17 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 18 - מעגלי זרם חילופין
  מעגלי זרם חילופין LC ו RLC. תדירות תהודה. פתרון מעגלים באמצעות דיאגרמת פאזורים ועכבה.

  זמן: 2:34 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 19 - שדות משתנים בזמן- זרם העתקה
  מציאת שדה חשמלי הנוצר משדה מגנטי משתנה בזמן ומציאת שדה מגנטי הנוצר משדה חשמלי המשתנה בזמן- זרם ההעתקה

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 20 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪15
 • פרק 21 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪25
 • פרק 22 - תרגילים ברמת מבחן

  זמן: 8:58 שעות   מחיר: ₪40