כימיה אורגנית
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
37 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא ומושגי יסוד

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מבנה האטום

  זמן: 6:44 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - קשרים כימיים וסוגי החומרים

  זמן: 10:27 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - אלקאנים וציקלואלקאנים

  זמן: 1:16 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - הלוגנציה רדיקלית

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - סטריאוכימיה

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - התמרה נוקלאופילית

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - תגובות אלימינציה

  זמן: 49 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אלקנים, תגובות סיפוח

  זמן: 1:15 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - כוהלים ואתרים

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אלדהידים וקטונים

  זמן: 1:40 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - אמינים

  זמן: 55 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן

  זמן: 1:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - חומצות אמינו, פפטידים וחלבונים

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - פחמימות

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מערכות מצומדות

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מערכות ארומטיות

  זמן: 2:02 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק