פיזיקה 1פ ~~סוגריים2~~מכניקה לפיסיקאים~~סוגריים1~~
מחיר הקורס: ₪249   ₪ 373.5
לרכישת הקורס
כולל:
122 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  מעבר על קואורדינטות, אלמנטים דיפרנציאלים, אינטגרלים (כפולים ומשולשים), צפיפות ועוד...

  זמן: 5:21 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 2 - וקטורים

  זמן: 6:11 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 3 - קינמטיקה
  קינמטיקה היא תאור של תנועה במרחב בעזרת מיקום מהירות ותאוצה כפונקציה של זמן ומשוואות מסלול. בפרק נעסוק בתנועה בקו ישר, במישור ובתלת מימד, סוגי זריקות , תאוצה נורמלית משיקית ורדיוס עקמומיות.

  זמן: 8:36 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - תנועה יחסית
  טרנספורמציית גליליי למעבר בין מערכות ייחוס. איך מעבירים מיקום מהירות ותאוצה.

  זמן: 3:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - דינמיקה
  חוקי ניוטון, ניתוח תנועה של גוף יחיד או מערכת גופים בעזרת כוחות

  זמן: 8:58 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - תנועה מעגלית

  זמן: 7:28 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 7 - קואורדינטות פולריות

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 8 - כוחות מדומים (עקרון דלאמבר)
  מהם כוחות מדומים מתי משתמשים הם ואיך? כוחות מדומים עבור צופה בקו ישר ומערכת מסתובבת (הצנטריפוגלי וקוריאוליס)

  זמן: 5:18 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 9 - כוח גרר וכוח ציפה
  כוח חיכוך עם אוויר או נוזל התלוי במהירות. פתרונות עם משוואות דיפרנציאליות. כוח ציפה בנוזל (כוח אריכמדס)

  זמן: 2:01 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 10 - עבודה ואנרגיה

  זמן: 6:13 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 11 - מתקף ותנע
  מהם תנע ומתקף? איך עובדים עם תנע ומתקף? וחוק שימור התנע

  זמן: 7:43 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 12 - מסה משתנה
  הסבר על שאלות במסה משתנה, פיתוח והסבר על הנוסחה המרכזית לפתרון בשאלות

  זמן: 4:14 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 13 - מרכז מסה
  חישובים למציאת נקודת מרכז המסה.
  תנועת מרכז המסה והשימוש בה לפתרון שאלות.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 14 - מומנט התמד
  הסבר וחישובים של מומנטי התמד.

  זמן: 2:07 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 15 - מומנט כוח
  מהו מומנט כוח ומשוואת מומנטים.

  זמן: 4:37 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 16 - תנע זוויתי
  הסבר על המושג הלא ברור , תנע זוויתי.
  (עדיין ללא תנע זוויתי של גוף קשיח)

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 17 - גוף קשיח
  תנועת גוף קשיח לפי חוקי שימור ולפי כוחות ומומנטים. תנע זוויתי של גוף קשיח אנרגיה סיבובית, גלגול ללא החלקה והחלקה.

  זמן: 8:54 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 18 - תנועה הרמונית
  הסברים על תנועה הרמונית פשוטה מרוסנת ומאולצת. טכניקות גישה לשאלות. תנועה הרמונית של גוף קשיח ומסות מצומדות.

  זמן: 9:57 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 19 - כבידה וכוח מרכזי
  הסבר על כוח מרכזי וכבידה, חוקי השימור בכבידה, חוקי קפלר, זמני מחזור, פיתוח משוואות מסלול ותרגילים.

  זמן: 3:17 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 20 - מסות מצומדות

  זמן: 1:55 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 21 - יחסות פרטית
  טרנספורמציית לורנץ למקום והמהירות. אנרגיה ותנע יחסותיים. התנגשויות. פיזורים. אפקט דופלר וקומפטון.

  זמן: 4:43 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 22 - תרגילים ברמת מבחן
  מקבץ שאלות מנושאים שונים ברמת מבחן

  זמן: 8:40 שעות   מחיר: ₪49