פיזיקה 2ממ
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
78 שעות
בקורס חסרים מספר נושאים

בקורס חסרים הנושאים הבאים:

פרק 5 "שדה של מטענים נעים", כל הפרק

בפרק 6 "השדה המגנטי" חסרים הנושאים של טרנספורמציית לורנץ של שדות חשמליים ומגנטים, גדלים שמורים בטרנספורמציית לורנץ לשדות

מתוך פרק 10 "שדות מגנטיים בחומר" יש רק את הנושא של דיפולים מגנטיים.

 

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מבוא מתמטי
  קוארדינטות גליליות וכדוריות (כולל אינטגרלים), צפיפות מטען ומעבר בין צפיפויות, חזרה על וקטורים, מכפלות בוקטורים וזהויות וקטוריות, הסבר מפורט על גרדיאנט, דיברגנט, רוטור והלאפלאסיאן.

  זמן: 2:19 שעות   מחיר: ₪50
 • פרק 2 - חוק קולון
  הסבר על חוק קולון ותרגילים

  זמן: 2:47 שעות   מחיר: ₪10
 • פרק 3 - חוק גאוס
  הסבר על חוק גאוס, באילו מקרים ניתן להשתמש בו , ומהו האינטגרל המשטחי.

  זמן: 3:37 שעות   מחיר: ₪20
 • פרק 4 - פוטנציאל
  משמעות הפטנציאל, פוטנציאל במוליכים והארקה, שיטות לחישוב פוטנציאל, אנרגיה פוטציאלית ועבודה להזזת מטען.

  זמן: 5:49 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 5 - דיפול חשמלי

  זמן: 3:12 שעות   מחיר: ₪18
 • פרק 6 - מציאת התפלגות מטען
  איך מוצאים התפלגות מטען במרחב כאשר נתון שדה או פוטנציאל. חוק גאוס הדיפראנציאלי, קפיצה בשדה, משוואת לפלס ופואסון.

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪11
 • פרק 7 - אנרגיה הדרושה לבניית מערכת
  מציאת האנרגיה הדרושה לבניית מערכת באמצעות שלוש נוסחאות. הסבר על צפיפות האנרגיה של השדה.

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪11
 • פרק 8 - מטעני דמות
  הסבר ותרגילים על שיטת מטעני דמות למציאת פוטנציאל ושדה במרחב עם מוליכים. מציאת התפלגות מטען על שפת המוליך והאנרגיה של המערכת

  זמן: 4:03 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 9 - חומרים דיאלקטריים
  הסבר על מבנה החומר הדיאלקטרי, מציאת השדה בתוך ומחוץ לחומר. וקטור ההעתקה ופולריזציה.

  זמן: 3:02 שעות   מחיר: ₪16
 • פרק 10 - מעגלים עם זרם ישר
  הגדרת הזרם, חוק אוהם, חיבור נגדים בטור ובמקביל, חוקי קירכהוף.

  זמן: 3:09 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 11 - קבלים
  הסבר על קבלים, שיטות לחישוב קיבול, חיבור קבלים, אנרגיה של קבל, כוח על חומר דיאלקטרי בקבל.

  זמן: 7:51 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 12 - מבנה הנגד וצפיפות זרם
  חישובי התנגדות, צפיפות זרם, שדה חשמלי בנגד, צפיפות זרם קווית.

  זמן: 2:10 שעות   מחיר: ₪20
 • פרק 13 - חוק לורנץ וכוח על תייל נושא זרם
  הסבר על חוק לורנץ, תנועה בשדה מגנטי, רדיוס מעגל, תנועת בורג, כוח על תיל נושא זרם וכוח בין שני תיילים.

  זמן: 4:01 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 14 - חוק ביו סבר
  הסבר על הנוסחה וחישוב שדה של תיל סופי, טבעת ודיסקה.

  זמן: 2:31 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 15 - חוק אמפר
  הסבר על החוק וחישוב שדות של תיל, גליל, מישור, סליל וטורואיד אינסופיים.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 16 - מציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון
  חוק אמפר הדיפרנציאלי

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪10
 • פרק 17 - חוק פאראדיי
  הסבר על חוק פאראדיי וחוק לנץ, כאמ וזרם מושרים.

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪18
 • פרק 18 - אפקט הול

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪9
 • פרק 19 - טרנספורמציה יחסותית של השדות עם נוסחאות מלאות

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 20 - שדות משתנים בזמן
  מציאת שדה חשמלי הנוצר משדה מגנטי משתנה בזמן ומציאת שדה מגנטי הנוצר משדה חשמלי המשתנה בזמן- זרם ההעתקה

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 21 - מומנט דיפול מגנטי
  מהו מומנט דיפול מגנטי, חישוב מומנט דיפול עבור מערכת, שדה של דיפול מגנטי, מומנט כוח הפועל על מומנט דיפול, אנרגיה של דיפול מגנטי.

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪15
 • פרק 22 - השראות
  השראות עצמית והשראות הדדית, שימוש בהשראות והקשר לחוק פאראדיי.

  זמן: 2:12 שעות   מחיר: ₪15
 • פרק 23 - מעגלי זרם חילופין
  מעגלי זרם חילופין LC ו RLC. תדירות תהודה. פתרון מעגלים באמצעות דיאגרמת פאזורים ועכבה.

  זמן: 3:07 שעות   מחיר: ₪28
 • פרק 24 - משוואות מקסוואל
  משוואות מקסוואל הדיפרנציאביליות והאינטגרביליות והקשר בניהם והחוקים השונים.

  זמן: 16 דקות   מחיר: ₪15
 • פרק 25 - גלים אלקטרומגנטיים
  משוואת הגלים, פתרון משוואת הגלים, וקטור התקדמות הגל , תדירות, יחס דיספרסיה, אורך גל, וקטור פוינטינג, אנרגיה של גל.

  זמן: 1:14 שעות   מחיר: ₪25
 • פרק 26 - וקטור פויינטינג והאנרגיה האגורה בשדות
  חישוב האנרגיה האגורה בשדות, משמעות הוקטור פויינטינג והקשר בינו לבין האנרגיה

  זמן: 49 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 27 - תרגילים ברמת מבחן

  זמן: 12:48 שעות   מחיר: ₪40