מבוא לכלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
50 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 7:35 שעות   מחיר: ₪200
 • פרק 2 - פונקציות ייצור בטבלה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 3 - הוצאות יצרן
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  זמן: 4:01 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 7:06 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - התערבות ממשלה

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 6 - משק פתוח

  זמן: 3:41 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - מונופול

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 8 - השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
 • פרק 9 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 10 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 1:53 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 11 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 12 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 13 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 14 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 15 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 16 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69