צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תאוריה 1 - הגדת חומצה ובסיס
  • תאוריה 2 - תמיסות חומציות
  • תאוריה 3 - תמיסות בסיסיות וניטרליות
  • תאוריה 4 - תגובת סתירה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4 א,ב
  • תרגיל 4 ג,ד
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
  • תרגיל 8 ג
  • תרגיל 8 ד
  • תרגיל 8 ה
  • תרגיל 8 ו
  • תרגיל 8א
  • תרגיל 8ב
  • תרגיל 9 א
  • תרגיל 9 ב, ג
  • תרגיל 9 ד