צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - פלט ניתוח שונות
  • תיאוריה 2 - פלט מקדמי הרגרסיה
  • תיאוריה 3 - פלט שוניות משותפות
  • תיאוריה 4 - שאלה מסכמת
  • תיאוריה 5 - ביצוע תחזיות