צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • רשימת שאלות
  • שאלה 1 - סעיפים א עד ו
  • שאלה 1 - סעיפים ז עד ט
  • שאלה 1 - סעיפים טז עד יז
  • שאלה 1 - סעיפים י עד יא
  • שאלה 1 - סעיפים יב עד יג
  • שאלה 1 - סעיפים יד עד טו
  • שאלה 2 - סעיפים 1 עד 5
  • שאלה 2 - סעיפים 6 עד 11
  • שאלה 3