צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי הגזירה
  • נגזרת הפונקציות היסודיות
  • נגזרת סכום הפרש מכפלה ומנה
  • נגזרת פונקציה מורכבת-כלל השרשרת
  • נגזרת פונקציה עם פרמטר
  • הנגזרת השנייה
  • נגזרת פונקציה בחזקת פונקציה
 • תרגול בכללי הגזירה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
  • שאלה 28
  • שאלה 29
  • שאלה 30
  • שאלה 31
  • שאלה 32
  • שאלה 33
  • שאלה 34
  • שאלה 35
 • תרגילים נוספים לפי סוגים
  • הנגזרת של פונקצית חזקה
  • הנגזרת של קבוע כפול פונקציה
  • הנגזרת של קבוע
  • הנגזרת של סכום והפרש
  • הנגזרת של פונקציה חזקה מורכבת
  • הנגזרת של אחד חלקי איקס
  • הנגזרת של מכפלה
  • הנגזרת של מנה
  • נגזרת של שורש
 • גזירה סתומה
  • פונקציות סתומות וגזירה סתומה
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
 • כלל השרשרת
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
 • גזירה לוגריתמית
  • גזירה לוגריתמית
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3