קורס פטור לסטטיסטיקה בתואר שני
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
28 שעות

הקורס אינו מכיל את החלק של ״שיטות מחקר״ אלא רק את החלק של סטטיסטיקה אשר בסילבוס.


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש