צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - הסבר pivot
  • תיאוריה 2 - דוגמא Pivot
  • תיאוריה 3 - הסבר Solver
  • תיאוריה 4 - דוגמא Solver
  • תיאוריה 5 - הוספת סרגל Solver
  • פתרון תרגיל