צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 - תאריכים ושעות הסבר
  • תיאוריה 2 - דוגמא לתאריכים ושעות
  • תיאוריה 3 - המשך דוגמא לתאריכים ושעות
  • תיאוריה 4 - שכיחויות
  • אקסל - פתרון תרגיל 4