אתר GOOL גאה להציג קורסים מותאמים אישית לאוניברסיטת חיפה בשיתוף המרכז לקידום אקדמי.
2 חזור לרשימת החוגים