הסקה סטטיסטית
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
34 שעות

הקורס הוא חלקי, להלן החוסרים :סטטיסטי מספיק.

עיקרון הפירוק.

משפט של ראו בלקוול

התפלגות רב נורמלית

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש