יסודות הכלכלה למשפטנים
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
9 שעות

הקורס נותן מענה כמעט מלא לכל הקורס שלכם מלבד הנושא תחרות מונופוליסטית


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - קו תקציב ומבנה העדפות

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציית הביקוש

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - הוצאות יצרן והיצע
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  זמן: 1:25 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 58 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שיווי משקל במשק פתוח

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התערבות ממשלה

  זמן: 1:52 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  זמן: 1:00 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - ניתוח כלכלי של המשפט
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תורת המשחקים ואי וודאות
  תנאי אי וודאות, שנאת סיכון ואהבת סיכון, פרמיית סיכון.

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק