כלכלה למערכות מידע
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
32 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 7:35 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - פונקציות ייצור והקצאה יעילה
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - היצע יצרן
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה, תפוקה ממוצעת.

  זמן: 3:45 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - ביקוש הצרכן ושיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 5:55 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה מיסים וסובסידיות

  זמן: 4:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - ייבוא וייצוא

  זמן: 3:41 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  זמן: 1:00 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - מונופול וקרטל - הרחבה

  זמן: 2:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק