צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • פונקצית הצפיפות וההתפלגות המצטברת
  • תוחלת ושונות
  • תוחלת פונקציית המשתנה
  • אחוזונים
  • שאלה 1 א
  • שאלה 1 ב
  • שאלה 1 ג
  • שאלה 1 ד
  • שאלה 2 א
  • שאלה 2 ב
  • שאלה 2 ג-ד
  • שאלה 3 א
  • שאלה 3 ב
  • שאלה 3 ג
  • שאלה 3 ד
  • שאלה 4 א
  • שאלה 4 ב
  • שאלה 4 ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6 א
  • שאלה 6 ב
  • שאלה 6 ג
  • שאלה 6 ד
  • שאלה 6 ה
  • שאלה 7 א
  • שאלה 7 ב
  • שאלה 7 ג
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב
  • שאלה 8 ג
  • שאלה 8 ד
  • שאלה 9 א
  • שאלה 9 ב
  • שאלה 9 ג
  • שאלה 9 ד
  • שאלה 9 ה
  • שאלה 10 א
  • שאלה 10 ב
  • שאלה 10 ג
  • שאלה 11 א
  • שאלה 11 ב
  • שאלה 11 ג
  • שאלה 11 ד
  • שאלה 12 א
  • שאלה 12 ב
  • שאלה 12 ג
  • שאלה 13 א
  • שאלה 13 ב
  • שאלה 13 ג
  • שאלה 14 א
  • שאלה 14 ב
  • שאלה 14 ג