צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • שכיח ללא מחלקות
  • שכיח במחלקות
  • אמצע טווח
  • חציון ברשימה
  • חציון בטבלה בדידה
  • חציון במחלקות
  • ממוצע
  • מדדי מרכז
  • שאלה 1
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 5
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9 סעיף א
  • שאלה 9 סעיף ב
  • שאלה 9 סעיף ג
  • שאלה 9 סעיף ד