מיקרו א
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
24 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - פונקציות תועלת ועקומות אדישות
  יחס העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות, תועלת שולית, שיעור תחלופה שולי וטרנספורמציה משמרת סדר.

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - קווי תקציב
  קווי תקציב, שינויי מחירי המוצרים והכנסה, מגבלות תקציב מיוחדות, סל מתת.

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - בחירה אופטימלית של הצרכן
  בעיית הצרכן, קו הכנסה תצרוכת, מיקסום תועלת תחת אילוצי תקציב, פיתרון פנימי ופיתרון פינתי.

  זמן: 1:19 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - ניתוח שינויי הכנסה ומחירים
  עקומת אנגל, קו הכנסה-תצרוכת, קו מחיר-תצרוכת, מוצר נורמלי, נייטראלי ונחות.

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - השפעות ההכנסה והתחלופה - פיצויים וניכויים - היקס וסלוצקי
  פיצוי הכנסה לפי היקס, פיצוי הכנסה לפי סלוצקי, השוואה בין הפיצויים, עקומת הביקוש של תחלופה, השפעת התחלופה וההכנסה, עודף הצרכן

  זמן: 2:11 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - גמישויות
  גמישות הביקוש העצמי, גמישות הביקוש ביחס להכנסה, גמישות הביקוש הצולבת ביחס למחיר המוצר השני וזהויות.

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪30
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - הכנסה בסל מוצרים
  הכנסה בסל בסיסי, הכנסה בסל מתת, השפעת שינויים במחיר ובסל הבסיסי.

  זמן: 35 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - היצע העבודה
  היצע העבודה, שכר סף, שינויי שכר, הכנסה בסיסית.

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - תצרוכת על פני זמן
  החלטות הצרכן על רכישה בשתי תקופות

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - פונקצית ייצור
  תכונות פונקציות הייצור, תשואה לגודל.

  זמן: 2:31 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - בעיית היצרן
  מגבלות התקציב, עקומות שוות תפוקה, קו התרחבות.

  זמן: 2:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תחרות משוכללת
  מיקסום רווחים תחת מגבלות התקציב.

  זמן: 1:28 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שיווי משקל ענפי
  שיווי משקל ענפי בטווח קצר ובטווח ארוך.

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - יעילות בייצור ובצריכה
  יעילות בייצור, עקומת התמורה, יחסי גומלין בין צרכנים, יעילות פארטו בצריכה, שיווי משקל, יחסי גומלין בין יצרנים לצרכנים, יעילות פארטו בייצור ובצריכה במשק סגור ופתוח.

  זמן: 2:28 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - מבחנים לדוגמא - מספר 1

  זמן: 44 דקות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מבחנים לדוגמא - מספר 2

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - מבחנים לדוגמא - מספר 3

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - מבחנים לדוגמא - מספר 4

  זמן: 37 דקות   מחיר: ₪20
  הצץ בפרק