כלכלת ישראל
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
7 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  מאפייני המשק הישראלי, חשבונאות לאומית, מדדים כמותיים, תוצר לאומי, תוצר ריאלי ונומינלי.

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - שוק העבודה
  הגדרות, שוק עבודה גמיש ולא גמיש, סוגי אבטלה -

  זמן: 28 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - צמיחה ופריון
  צמיחה, תוצר לנפש, מספר עובדים, מלאי ההון הנקי, פיריון כולל, פריון ההון, פריון העבודה.

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - המגזר הציבורי ומבנה התקציב
  תפקידי הסקטור הציבורי, מבנה התקציב - סעיפי הוצאות הממשלה והכנסות הממשלה.

  זמן: 17 דקות   מחיר: ₪10
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התחלקות הכנסות במשק
  התחלקות הכנסות במשק, עקומת לורנץ, מדד ג'יני.

  זמן: 1:07 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ
  מאזן התשלומים, שוק מטבע חוץ, תנועות הון, חוב חיצוני.

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - מאמרים
  סקירה הסטורית -דן גלעדי, מאמר המחאה החברתית.

  זמן: 50 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק