יסודות המימון
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
43 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה ולהורדת ספר עזר עבור מחשבון פיננסי לחץ ראה/י עודל

לתשומת לבכם,

הנושא של מודיליאני ומילר מופיע בקורס המקוון (כפרק האחרון בקורס) אך הוא לא תמיד נלמד במהלך הסמסטר. לכן לפני שאתם לומדים אותו, יש לוודא שהוא נכלל בחומר הלימוד.

בנוסף, אין מענה לנושאים הבאים: (אך הם בד"כ לא נלמדים בקורס)
אג"ח - מח"מ, אופציות וחוזים עתידיים, תכנון פיננסי טווח קצר וארוך, הערכת חברות וניהול סיכונים בפירמה, מכפילים והחזר הון תקופתי/שנתי.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היונים (חישובי ערך נוכחי ועתידי)

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריביות (חישובי ריבית)

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - שחזורי שאלות בנושא חישובי ערך (היוונים וריביות) והערכת מניות

  זמן: 2:42 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שחזורי שאלות בנושא הלוואות ולוחות סילוקין
  שחזורי שאלות ממבחנים ומתרגילים שבועיים

  זמן: 46 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - שחזורי שאלות מימון בתנאי אינפלציה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים בנושא אינפלציה ומדד.

  זמן: 26 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - איגרות חוב (הערכת אגח)

  זמן: 1:46 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שחזורי שאלות הערכת שווי איגרות חוב
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 29 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - קריטריונים לכדאיות השקעות

  זמן: 2:27 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שחזורי שאלות קריטריונים לקבלת החלטות השקעה
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (בניית תזרים מזומנים)

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - שחזורי שאלות הערכת פרויקטים (תזרים מזומנים)
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  זמן: 4:44 שעות   מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - שחזורי שאלות-מבוא להערכת נכסים בתנאי אי וודאות
  שחזורי שאלות מתרגילים שבועיים וממבחנים

  זמן: 59 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - מבחן לדוגמה 1
  שחזורי שאלות ממבחנים

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 17 - שאלון לדוגמה 2
  שחזורי שאלות ממבחנים

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 18 - שאלון לדוגמה 3
  שחזורי שאלות ממבחנים

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 19 - שאלון לדוגמה 4
  שחזור שאלות ממבחנים

  זמן: 32 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 20 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 21 - שאלון בחינה 1030518
  פתרון בחינה

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪99
 • פרק 22 - שאלון בחינה 2030518
  פתרון מלא של בחינה

  זמן: 45 דקות   מחיר: ₪99
 • פרק 23 - שאלון בחינה 3030518
  פתרון מלא של בחינה

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪99
 • פרק 24 - שאלון בחינה 4030518
  פתרון מלא של בחינה

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪99
 • פרק 25 - שאלון בחינה 5030518
  מבחן ופתרון

  זמן: 51 דקות   מחיר: ₪99